PACKAGING

ALIMENTACIÓ

En un mercat cada vegada més competitiu, el packaging cobra molta importància. Amb la florida de l'e-commerce, cuidar l'aparença de l'empaquetat és fonamental per a oferir una completa experiència. Un dels sectors on aquest detall és més important és el packaging d'alimentació.

Tots els països compten amb una legislació concreta per a garantir que únicament els aliments 100% assegurances per al consum puguin sortir a la venda. I aquí és on el packaging d'alimentació pren més rellevància, per a assegurar que els aliments arribin al consumidor en les millors condicions.

 

 

IMPORTANCIA DEL PACKAGING

 

La finalitat principal del packaging és protegir el producte dels potencials danys que pugui sofrir, partint de la fàbrica fins al punt de distribució.

 

La imatge del packaging de producte és un punt clau en el qual es fixa el client: les empreses especialitzades realitzem estudis de mercat per a saber què és el més adequat.

 

Un altre propòsit del packaging és el d'aconseguir diferenciar la teva marca de la resta perquè conté el logo, el nom i els colors de la teva empresa perquè el client identifiqui el teu producte ressaltant d'entre els de la competència.

 

Per a aconseguir això és fonamental que comptis amb l'assessoria d'una agència de disseny de packaging, que t'asseguri poder cobrir qualsevol tipus de necessitat en termes de multidisciplinarietat.

 

Amb el pas dels anys, les agències de disseny de packaging a Barcelona s'han consolidat com una part imprescindible en el màrqueting de qualsevol negoci.

 

A littlestudio som conscients que qualsevol detall té una gran importància!

 

PACKAGING D'ALIMENTS

 

Hi ha diversos factors amb els quals comptem a l'hora de dissenyar un format d'embalatge alimentació:

 

Tipus d'aliment: triem el material de l'embalatge depenent del tipus d'aliment.

 

Temperatura i temps d'emmagatzematge: comptem que com més alta és la temperatura i més temps d'exposició, més veloç és la migració de substàncies.

 

Proporció: tenim en compte la quantitat d'aliment que es troba en contacte amb l'embalatge. A major quantitat, menor possibilitat de migració.

 

Estructura: triem la classe i quantitat adequada de capes que conformen l'embalatge dels aliments.

 

CLAUS D'UN CORRECTE EMBALATGE D'ALIMENTACIÓ

 

La nostra empresa compta amb totes les claus del disseny d'embalatge:

Triar els materials més adequats.

 

Emmagatzematge dels aliments pel mínim període de temps a temperatura baixa.

 

Emmagatzematge en grans quantitats en el mateix envàs.

 

 

IDEES DEL NOSTRE EMBALATGE ALIMENTACIÓ

 

Ús de cartó: la primera raó és que es tracta d'un material altament reciclable, per tant, es converteix en una alternativa ideal per a les empreses que comerciïn amb aliments sòlids. El cartó pot compaginar-se amb envasos de vidre.

 

Bosses de roba: fa temps que li donem molta importància a aquest recurs, sobretot si el negoci es dedica a la venda de productes frescos o empaquetats al buit. Els seus avantatges són diversos: per descomptat la seva capacitat de reutilització, la seva comoditat, la higiene que proporciona i la possibilitat de reconeixement de la teva marca.

 

Plàstics biodegradables: la funcionalitat i l'operativitat feta material. En la teva empresa de disseny de Barcelona ens encarreguem de personalitzar l'embalatge del teu producte amb color, lletra, grandària…

 

En la nostra agència d'embalatge a Barcelona, creem el packaging d'alimentació sobre materials que permeten crear empaquetats atractius al mateix temps que reutilitzables.

 

FACTORS QUE TENIM EN COMPTE EN L'EMBALATGE ALIMENTACIÓ

 

El primer que considerem és la sostenibilitat de l'empaquetat, gràcies al nostre compromís amb la conservació del medi ambient.

Tenim present el concepte eco-friendly en els nostres dissenys i per això els embalatges compleixen amb els requisits de certificació alimentària.

 

El segon factor en les nostres prioritats és el de la visibilitat. Comptem amb la tecnologia necessària per a poder treballar amb les impressions més especialitzades per mitjà de diferents tècniques o diferents encunyacions.

 

Un altre factor fonamental per a nosaltres és la seguretat. Prioritzem el format monodosis per a disminuir l'ús de plàstics, sense deixar de pensar que l'embalatge sigui el més ergonòmic possible.

 

A littlestudio sabem que no tots els productes són iguals, per tant, dissenyem l'empaquetat en funció de les característiques d'aquests productes:

 

Estat del producte: triem el material d'empaquetat en funció de si el producte es troba en estat sòlid, líquid o gasós i del seu pes i fragilitat.

Transport: decidim sobre la base de si el producte serà distribuït en vehicles i considerem la quantitat de temps i moviments que sofriran.

 

Preu: som l'empresa de disseny de packaging d'alimentació més competitiva de Barcelona, la qual cosa ens permet oferir uns preus, dissenys i personalitzacions d'acord amb els pressupostos dels clients.