PHARMEX

CREATIVITAT

PER AL SECTOR FARMACÉUTIC

Els laboratoris Pharmex amb seu a Suïssa van comprar els laboratoris espanyols Pedro Jiménez per entrar al mercat espanyol.

Ens van trucar per dissenyar la nova marca i la creativitat per a tots els envasos de la seva extensa cartera. Aquí en teniu alguns exemples.

Like our work?

Looking for yours?

Call us, we'd love to talk!