SANGRE

DE

TORO

ROMANDRE AMB EL CONSUMIDOR ACTUAL

Torres va destacar la necessitat de separar a Sang de Toro de la resta de marques, d'aquí el canvi de rumb de Sang de Toro i la necessitat de redissenyar la seva marca.

 

Treballem amb profunditat en diferents conceptes relacionats amb l'univers del vi, per a crear el seu propi estructural.

Es va redissenyar el logotip i es van retocar el lettering conservant l'ànima de la marca. Es va dissenyar un nou concepte de marca més actualitzat per a poder acostar-ho a un públic més jove i a un consum més informal.

 

Aquesta va ser una part de la nostra aportació creativa al redisseny de Sangre de Toro.

 

INSPIRATION

© DISSENY ESTRUCTURAL PROPIETAT DE LITTLESTUDIO